Bina evində mövcud olan mənzilin dövlət reyestrindən çıxarışı var, lakin texniki pasportu itib. Texniki pasportu yenidən çıxarmaq uçun nə edilməlidir və bunla bağlı dövlət rüsumu nə qədərdir?

Cavab: Texniki pasportun dublikatını almaq üçün ərizə və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.4-cü maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) dublikatının verilməsi üçün 10 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutulub.

 

Bələdiyyənin qərarını almaq üçün ƏMDK-dan kadastr almaq üçün nə etmək lazımdır?

Cavab: Torpaq sahəsinin ayrılması barədə bələdiyyə tərəfindən qərar verilməzdən əvvəl həmin torpaq sahəsinin planı və ölçüsü (kadastr planı) hazırlanır. Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən tərtib olunur. Odur ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz məqsədəuyğun hesab olunur.

Obyektə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır:

- ərizə

- əgər obyekt tərəfinizdən inşa olunubsa, tikinti işlərinin aparılmasına icazə verilməsi barədə yerli icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı, obyektin yerli icra hakimiyyəti orqanının memarlıq xidməti tərəfindən təsdiqlənmiş layihəsi və istismara qəbul aktı

- əgər obyekt tərəfinizdən alınıbsa, notariat qaydasında təsdiqlənmiş əqd (məsələn, alqı-satqı müqaviləsi)

- obyektin yerləşdiyi torpaq sahəsinin qanuni istifadədə və ya mülkiyyətdə olduğunu təsdiq edən sənəd

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

- şəxsiyyət vəsiqəsi.

 

Ərazisi 5 sot torpağın satılması üçün torpağı satan tərəf hansı sənədlər təqdim etməlidir və alan tərəflər nə sənədlər hazırlamalıdır?

Cavab: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində sərəncam vermək hüququ həmin əmlakın dövlət reyestrində ərazilər üzrə qeydiyyatı tarixindən əmələ gəlir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamış daşınmaz əmlak barəsində bağlanmış əqdlər etibarsız sayılır.

Qeyd olunanlara əsasən nəzərinizə çatdırırıq ki, müraciətinizdə qeyd olunan torpaq sahəsi üzərində satan şəxsin mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınıbsa, həmin torpaq sahəsi başqa şəxsin adına özgəninkiləşdirilə bilər. Bunun üçün satan şəxs ilk növbədə daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayış (Forma 1) almalıdır. Yüklülük haqqında arayışın (Forma 1) alınması üçün mülkiyyətçi (satan şəxs) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə müraciət etməlidir. Arayış alındıqdan sonra notariat orqanına təqdim edilir və tərəflər arasında notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır. Bununla yanaşı, həmin torpaq sahəsinin bölünməsinə dair bölgü sxemi də tərtib olunur. Bölgü sxemi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanır və notariat orqanında təsdiq edilir. Bundan sonra alıcı alqı-satqı müqaviləsi, bölgü sxemi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlə Xidmətin ərazi idarəsinə müraciət edir. Təqdim edilmiş sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda və hüquqların qeydiyyatından imtina üçün əsaslar olmadıqda alıcının mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınır və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışla rəsmiləşdirilir.

 

Həyət evini daşınmaz əmlakın dövlət reystrində qeydiyyata aldırmaq üçün tələb edilən prosedurlar

Cavab: yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinə təqdim edilməlidir:

- ərizə

- əgər ev tərəfinizdən inşa olunubsa, tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılaraq başa çatdırılmasını təsdiq edən sənədlər

- əgər ev alqı-satqı qaydasında əldə edilibsə, notariat qaydasında təsdiq edilmiş əqd (məsələn, alqı-satqı müqaviləsi)

- evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin mülkiyyətdə və ya qanuni istifadədə olduğunu təsdiq edən sənədlər

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

 

Torpağın satılması üçün torpağı satan tərəf hansi sənədlər təqdim etməlidir və alan tərəflər nə sənədlər hazırlamalıdır?

Cavab: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində sərəncam vermək hüququ həmin əmlakın dövlət reyestrində ərazilər üzrə qeydiyyatı tarixindən əmələ gəlir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamış daşınmaz əmlak barəsində bağlanmış əqdlər etibarsız sayılır.

Qeyd olunanlara əsasən nəzərinizə çatdırırıq ki, müraciətinizdə qeyd olunan torpaq sahəsi üzərində satan şəxsin mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınıbsa, həmin torpaq sahəsi başqa şəxsin adına özgəninkiləşdirilə bilər. Bunun üçün satan şəxs ilk növbədə daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayış (Forma 1) almalıdır. Arayış alındıqdan sonra notariat orqanına təqdim edilir və tərəflər arasında notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır. Bununla yanaşı, həmin torpaq sahəsinin bölünməsinə dair bölgü sxemi də tərtib olunur. Bölgü sxemi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanır və notariat orqanında təsdiq edilir. Bundan sonra alıcı alqı-satqı müqaviləsi, bölgü sxemi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlə Xidmətin ərazi idarəsinə müraciət edir. Təqdim edilmiş sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda və hüquqların qeydiyyatından imtina üçün əsaslar olmadıqda alıcının mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınır və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışla rəsmiləşdirilir.

 

Mənzilin özəlləşdirilməsi üçün hara və hansı sənədlərlə müraciət etdilməlidir?

Cavab: mənzilin özəlləşdirilməsi üçün “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

- mənzil sahəsinin orderi;

- mənzili özəlləşdirməyə razılıqları barədə ərizəçi ilə birlikdə yaşayan, həmin mənzil sahəsinə hüququ olan 18 yaşı tamam olmuş, həmçinin müvəqqəti olaraq başqa yerə getməsi ilə əlaqədar mənzil sahəsinə hüququ saxlanılan şəxslərin ərizəsi (notariat qaydasında təsdiq olunur);

- mənzilə hüququ olan şəxslər və mənzilin kommunal-məişət vəziyyəti barədə mənzil istismar təşkilatının arayışı (2 №-li forma).

Qeyd olunan sənədlər ərizə, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlə birlikdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır.

 

Yaşayış evinin sovet dövründən qalma texniki pasportu var. Bu evə "çıxarış" almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur və rüsum nə qədərdir?

Cavab: Evə dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

-           ərizə

-           evin Sizin tərəfinizdən qanuni əsaslarla əldə olunmasını və ya inşa olunmasını təsdiq edən sənədlər

-           evin texniki pasportu

-           evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin mülkiyyətdə və ya qanuni istifadədə olduğunu təsdiq edən sənədlər

-           dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

-           şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

Siz köhnə texniki pasportu Xidmətin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edib yeni texniki pasport ala bilərsiniz.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulub.

 

Evimin təzə sənədini alıb tam hüquqlu sahibi olmaq üçün hara müraciət etməliyəm və hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Evin təzə çıxarışının alınması üçün prosedur necədir və hansı rüsumlar ödənilməlidir?

Cavab: Fərdi yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün aşağıdakı sənədlərin Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməsi zəruridir:

ərizə

əgər ev Sizin tərəfinizdən inşa olunubsa, tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılaraq başa çatdırılmasını təsdiq edən sənədlər (tikintiyə icazə verilməsinə dair yerli icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı, icra hakimiyyəti orqanının memarlıq xidməti tərəfindən təsdiq edilmiş layihə sənədləri və tikintisi başa çatmış obyektin istismara qəbul edilməsi haqqında qəbul komissiyasının aktı)

əgər ev alqı-satqı qaydasında əldə edilibsə, notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi

evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin mülkiyyətdə və ya qanuni istifadədə olduğunu təsdiq edən sənədlər

dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz

şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

“Dövlət rüsumu haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

 

Sual: Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sərəncam əsasında ayrılmış torpaq sahəsində yasayış evinin tikilib qurtardıqdan sonra qeydiyyata alınması üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Cavab: Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınaraq, çıxarışla rəsmiləşdirilməsi üçün evin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun şəkildə inşa olunmasını təsdiq edən sənədlər, evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin qanuni əsaslarla ayrılmasını təsdiq edən sənədlər, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir.

 

Sual: Mən etibarnamə ilə ev almışam. Evin çıxarışında əvvəlki sahibin adını öz adımla əvəz etmək üçün neçə gün ərzində müraciət etməliyəm və dövlət rüsumu nə qədərdir?

Cavab: Sualınızın birinci hissəsi ilə bağlı bildiririk ki, hüquq əldə edənin müraciəti ilə bağlı qanunvericilikdə hər hansı konkret müddət nəzərdə tutulmayıb.

“Dövlət rüsumu haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, etibarnamə daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün əsas deyildir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 362-ci maddəsinə əsasən, bir şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi vəkalət etibarnamə sayılır. Fərdi yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnuzun rəsmiləşdirilməsi üçün həmin evin və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin qanuni əsaslarla əldə edilməsini təsdiq edən sənədlər (məsələn, notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi) təqdim olunmalıdır.

 

 

Sual: Mənim Sumqayıt şəhər Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində 6 sot torpaq sahəm var. Onu özəlləşdirmək üçün kimə müraciət etməliyəm və hansı sənədlər tələb olunur?

Cavab: Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnuzun qeydiyyata alınması üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Sumqayıt Ərazi İdarəsinə müraciət etməlisiniz. Mülkiyyət hüququnuzun qeydiyyata alınması üçün torpaq sahəsinin qanuni əsaslarla əldə edilməsini təsdiq edən sənədlər, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü, dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən tərtib olunur) Sumqayıt Ərazi İdarəsinə təqdim olunmalıdır.

“Dövlət rüsumu haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

 

Sual: Şəxsi evimin qeydiyyat şəhadətnaməsini (“kupça”nı) itirmişəm, yenisini(dublikat) almaq üçün lazımi sənədləri hazırlamışam. Bilmək istəyirəm ki, bunun üçün nə qədər rüsum ödəməliyəm.

Cavab:Bununla əlaqədar bildiririk ki, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərlə uyğun olaraq tezləşmə tətbiq edilməyəcəyi təqdirdə 20 (iyirmi) manat xidmət haqqı və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.4-cü maddəsinə əsasən daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsi üçün 10 (on) manatdövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulur.

 

Sual: Mənzilin özəlləşdirilməsi üçün hara və hansı sənədlərlə müraciət etməliyəm?

Cavab: mənzilin özəlləşdirilməsi üçün “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

- mənzil sahəsinin orderi;

- mənzili özəlləşdirməyə razılıqları barədə ərizəçi ilə birlikdə yaşayan, həmin mənzil sahəsinə hüququ olan 18 yaşı tamam olmuş, həmçinin müvəqqəti olaraq başqa yerə getməsi ilə əlaqədar mənzil sahəsinə hüququ saxlanılan şəxslərin ərizəsi (notariat qaydasında təsdiq olunur);

- mənzilə hüququ olan şəxslər və mənzilin kommunal-məişət vəziyyəti barədə mənzil istismar təşkilatının arayışı (2 №-li forma).

  Qeyd olunan sənədlər ərizə, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlə birlikdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır.

 

Sual: Mən bələdiyyənin müqaviləsi ilə torpaq alıb ev tikdirmişəm, hazırda evi sənədləşdirmək istəyirəm. Ona görə də sizə müraciət edərək köməklik göstərilməsini və çıxarış verilməsini xahiş edirəm.

Cavab: Yaşayış evinə çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

- ərizə;

- əgər torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınıbsa, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış

- əgər torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmayıbsa, torpaq sahəsinin qanuni əsaslarla ayrılmasını təsdiq edən sənədlər (torpaq sahəsinin ayrılmasına dair bələdiyyənin qərarı, torpaq sahəsinin alqı-satqı aktı, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü)

- tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparılaraq başa çatdırılmasını təsdiq edən sənədlər

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd.

 

Sual: 2005-ci ildə bələdiyyə tərəfindən mənə verilən 3 sot sənədli torpaq əldə etdim və hal-hazırda bu sənədlərə əsasən çıxarış almaq istəyirəm və bunu mən necə əldə edə bilərəm.

Cavab: torpaq sahəsinə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

- ərizə

- torpaq sahəsinin ayrılması barədə bələdiyyənin qərarı

- torpaq sahəsinin alqı-satqı aktı

- torpaq sahəsinin planı və ölçüsü (Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən tərtib olunur)

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

  

Sual: Mənim evimin köhnə rus vaxtından texpasportu qalib onu mən indi dəyişə bilərəm? "Kupça" (çıxarış - "Daşınmaz Əmlak") almaq istəyirəm. Rüsum nə qədərdir?

Cavab: Evə dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

- ərizə

- evin Sizin tərəfinizdən qanuni əsaslarla əldə olunmasını və ya inşa olunmasını təsdiq edən sənədlər

- evin texniki pasportu

- evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin mülkiyyətdə və ya qanuni istifadədə olduğunu təsdiq edən sənədlər

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

Siz köhnə texniki pasportu Xidmətin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edib yeni texniki pasport ala bilərsiniz.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulub.

 

Sual: Mən 2008-ci ildə 5,45 hektar torpaq sahəsi almışam. Alqı-satqı notariusda rəsmiləşdirilib. Bu torpaq sahəsi üçün öz adıma çıxarış almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur və rüsum nə qədərdir?

Cavab: qeyd edilən torpaq sahəsi üzərində hüquqlarınızı təsdiq edən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır:

- ərizə

- torpaq sahəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi

- şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənəd (hüquq əldə edənin adından başqa şəxs ərizəni verirsə, müvafiq etibarnamə notariat qaydasında təsdiqlənməlidir).

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

Sual: Xətai rayonu ərazisində mənim adıma kupçalı mənzili ogluma bagişlamaq ücün yüklülüyün və ya həbsin olub olmaması barədə arayış almaq üçün hansı sənədləri təqdim etməliyəm və hansı ünvana?

Cavab: daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin Xətai rayon şöbəsinə və ya “ASAN xidmət” mərkəzinə təqdim olunmalıdır:

- ərizə

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (hüquq əldə edənin adından başqa şəxs ərizəni verirsə, müvafiq etibarnamə notariat qaydasında təsdiqlənməlidir).

 

Sual: Mənim yeni tikilmiş binada ("Novostroyka") mənzilim var. Bilmək istərdim həmin mənzili dövlət qeydiyyatına almaq üçün (yəni çıxarış almaq üçün) hansı sənədlər tələb olunur və hansı rüsum ödənilməlidir?

Cavab: əgər mənzilin yerləşdiyi bina mənzil-tikinti kooperativi (MTK) tərəfindən inşa olunubsa, çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

- ərizə;

- protokoldan çıxarış

- maliyyə arayışı

- binanın istismara qəbul edilməsi haqqında qəbul komissiyasının aktı;

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd

Qeyd: Hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün mənzil-tikinti kooperativinin üzvü tərəfindən təqdim edilmiş ərizə yalnız mənzil-tikinti kooperativi (MTK) tərəfindən inşa olunmuş binanın Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq istismara qəbul edilməsi haqqında qəbul komissiyasının aktı elektron məlumat bazasına daxil edilmək məqsədi ilə MTK tərəfindən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin müvafiq strukturuna təqdim olunduğu halda qəbul olunur.

 Əgər mənzilin yerləşdiyi bina kooperativ yaratmadan hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən inşa olunmuşdursa, aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

- ərizə;

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilə;

- binanın istismara qəbul edilməsi haqqında qəbul komissiyasının aktı;

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd.

 

 

Sual: Mənzilimin orderi var. Mən orderin əsasında mənzilimin qeydiyyata alınmasını, çıxarış verilməsini istəyirəm. Bunun üçün başqa hansı sənədlər tələb olunur? Çıxarış hansı müddətə verilir?

Cavab: mənzilin özəlləşdirilməsi üçün “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməlidir:

- mənzil sahəsinin orderi;

- mənzili özəlləşdirməyə razılıqları barədə ərizəçi ilə birlikdə yaşayan, həmin mənzil sahəsinə hüququ olan 18 yaşı tamam olmuş, həmçinin müvəqqəti olaraq başqa yerə getməsi ilə əlaqədar mənzil sahəsinə hüququ saxlanılan şəxslərin ərizəsi (notariat qaydasında təsdiq olunur);

- mənzilə hüququ olan şəxslər və mənzilin kommunal-məişət vəziyyəti barədə mənzil istismar təşkilatının arayışı (2 №-li forma).

 Qeyd olunan sənədlər ərizə, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlə birlikdə müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır.

 “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.2-ci maddəsinə əsasən, qeydiyyat orqanı ərizənin və ona əlavə edilən sənədlərin təqdim edildiyi gündən 20 gündən gec olmayaraq daşınmaz əmlak üzərində hüquqları dövlət qeydiyyatına alır.

 

 

Sual: Yaşadığım ev üçün "kupça" sənədini (əmlak üzərində mülkiyyətin qeydiyatına dair çıxarışı) necə ala bilərəm?

Cavab: yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnuzun qeydiyyata alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır:

ərizə

evin qanuni əsaslarla Sizin tərəfinizdən əldə olunmasını təsdiq edən sənədlər

əgər ev tərəfinizdən inşa olunubsa, tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılaraq başa çatdırılmasını təsdiq edən sənədlər

evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin qanuni istifadədə və ya mülkiyyətdə olmasını təsdiq edən sənədlər

dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd (dövlət rüsumu ilə yanaşı, “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrəli qərarı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə xidmət haqlarının da ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur)

şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənəd (Sizin adınızdan başqa şəxs ərizəni verirsə, müvafiq etibarnamə notariat qaydasında təsdiqlənməlidir).

 

Sual: Evimin "kupçası" və texniki pasportu itib. Bu barədə polisə də məlumat vermişəm. Yeni sənədlər almaq üçün hara müraciət etməliyəm?

 Cavab:   Nazirlər Kabinetinin 6 noyabr 2004-cü il tarixli 174 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın forması və tərtibi Qaydası"nın 2.6-cı bəndinə əsasən, dövlət reyestrindən çıxarış itirildikdə, məhv olduqda və ya yararsız hala düşdükdə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada dublikat verilir.

Çıxarışın dublikatının alınması üçün aşağıdakı sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim olunmalıdır:

ərizə

çıxarışın etibarsız hesab olunması barədə mətbuat orqanında dərc edilmiş elan

daxili işlər orqanının müvafiq arayışı

 

 

Sual: Mən ailəmlə birlikdə 2008-ci ildən Bakı şəhəriLökbatan qəs. 28 May 10 mən 3 ünvanda yataqxanada yaşayıram. Yataqxanada yer ARDNŞ tərəfindən mənə orderlə verilib. Həmin yataqxana 2013-cü ildən Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin balansına verilib. BİH MKXD-n müvafiq sərəncamı ilə mən həmin mənzilin icarədarı kimi tanınmışam. Həmin mənzili "Azərbaycan Respulikasında Mənzil fondunun özəlləşdirilməsi" qanununa uyğun olaraq özəlləşdirə bilərəmmi? ARDNŞ Sosial İnkişaf İdarəsi tərəfindən verilmiş ev orderi, 2 №-li forma, bina haqqında məlumat-arayış, mənzilin cizgi-çertyoju, ailə üzvlərinin razılıq ərizəsi var. Bu sənədlərlə Sizə müraciət edərək mənzili özəlləşdirə bilərəmmi? 

Cavab:“Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinə əsasən, dövlət mülkiyyətində olan yataqxanalar (təhsil müəssisələrinin yataqxanaları istisna olmaqla) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının balansına verildikdən sonra həmin yataqxanalardakı yaşayış sahələri yalnız orada faktiki yaşayan və mənzil fondunun mülkiyyətçisi ilə mənzil kirayə müqaviləsi olan sakinlər tərəfindən özəlləşdirilə bilər.

1 oktyabr 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minən Azərbaycan Respublikasının yeni Mənzil Məcəlləsinin 146.1-ci maddəsinə əsasən, bu Məcəllə qanuni qüvvəyə minən günədək “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 26 yanvar 1993-cü il tarixli Qanununa əsasən dövlət mənzil fondunun mənzillərini özəlləşdirmək hüququ olan şəxslər öz hüquqlarını saxlayır. Lakin həmin Məcəllənin 146.2-ci maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 26 yanvar 1993-cü il tarixli Qanunu bu Məcəllə qanuni qüvvəyə mindikdən sonra vətəndaşlara bu Məcəllənin III-IV bölmələrinə əsasən verilən sosial və xüsusi təyinatlı dövlət mənzil fondunun yaşayış sahələrinə şamil edilmir.

 

Sual: Mən oğlumun adına Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində notarial qaydada vətəndaşla 2 sot torpaq sahəsini alqı-satqı etmişik. indi həmin torpaq sahəsinə KUPÇA almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur və nə qədər dövlət rüsumu ödəməliyəm? Xahiş edirəm cavabı elektron poçt ünvanıma göndərəsiniz. 

Cavab: torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sənədlərlə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Xırdalan şəhərində yerləşən 4 saylı Ərazi İdarəsinə müraciət etməlisiniz:

ərizə

torpaq sahəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi

dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd (dövlət rüsumu ilə yanaşı, “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrəli qərarı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə xidmət haqlarının da ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur)

şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənəd (hüquq əldə edənin adından başqa şəxs ərizəni verirsə, müvafiq etibarnamə notariat qaydasında təsdiqlənməlidir).

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, 26.1.2-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

 

Sual: Mən yeni tikili binadan 1 otaqlı mənzil almışam. Alqı-satqı MTK ilə müqavilə əsasında həyata keçirilib və mənzilin pulu tam ödənilib. Amma müqavilə notarial qaydada qeydiyyata alınmayıb. Mən həmin evin qeydiyyata alınması («kupça» almaq üçün) mütləq order almalıyam? Yoxsa alqı-satqı müqaviləsi yetərlidir? Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Cavab: Mənzil-tikinti kooperativi tərəfindən inşa edilmiş binada yerləşən mənzil üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

ərizə

ərizəçinin MTK üzvləri sırasına qəbul olunmasını təsdiq edən kooperativ üzvlərinin ümumi yığıncağının protokolundan çıxarış

kooperativ mənzil üçün payın tam ödənilməsini təsdiq edən maliyyə arayışı

notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi

binanın istismara qəbul edilməsi haqqında qəbul komissiyasının aktı

ərizəçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd

dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz

01 oktyabr 2009-cu il tarixdən etibarən mənzillərə orderlərin verilməsi dayandırılıb.

 

 

Vətəndaşın dövlət aktı olan 0,15 ha əmlak payı torpağına necə çıxarış almaq olar 

Cavab: Torpaq sahəsi üzərində hüquqları təsdiq edən Dövlət aktının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışla əvəz edilməsi üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə müraciət edilməlidir. Dövlət aktı Ərazi İdarəsinə təqdim etdikdən sonra qanunamüvafiq tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir.

 

Yaşayış evinin sənədləri dövlət reyestrində bir valideynin adına qeydiyyata alınıb. Bu qeydiyyat vərəsəlik hüququ ilə digər valideynin adına rəsmiləşdirilməsi üçün xidmət haqqı nə qədərdir və sənədlər hansı müddətdə hazır olmalıdır?

Cavab: “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 (əlli) manat, vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün 20 (iyirmi) manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin (reyestrdən çıxarış, torpaq sahələrinin plan və ölçüsü, yüklülüyün, icarə və istifadə hüquqlarının qeydiyyata alınması və digər nəzərdə tutulmuş hərəkətlərlə əlaqədar əlavə göstərilən xidmətlər üçün) dəyərinin hesablanması Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərə uyğun olaraq aparılır. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.2-ci maddəsinə əsasən, qeydiyyat orqanı ərizənin və ona əlavə edilən sənədlərin təqdim edildiyi gündən 20 gündən gec olmayaraq daşınmaz əmlak üzərində hüquqları dövlət qeydiyyatına alır.

 

Yaşayış evinin yaxın qohumlar arasında bağışlanması üçün tələb olunan prosedurlar

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində sərəncam vermək hüququ həmin əmlakın dövlət reyestrində ərazilər üzrə qeydiyyatı tarixindən əmələ gəlir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamış daşınmaz əmlak barəsində bağlanmış əqdlər etibarsız sayılır.Həmin Məcəllənin 668.1-ci maddəsinə əsasən, daşınmaz əşyaların və ya həmin əşyalara hüquqların bağışlanması zamanı bağışlama müqaviləsi notariat qaydasında təsdiqləndikdə bağışlama etibarlı hesab olunur. Yaxın qohumun adına olan ev notariat qaydasında təsdiq edilmiş bağışlama müqaviləsi əsasında digər yaxın qohuma bağışlana bilər (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada). Həmin ev üzərində mülkiyyət hüququ bağışlama müqaviləsi əsasında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsində qeydiyyata alınacaqdır.

 

Həyət evini özəlləşdirmək və qeydiyyata düşmək üçün hansı sənədlər və nə qədər dövlət rüsumu tələb olunur. Mövcud olan sənədlər - ev dəftəri və evi aldığım şəxsdən mənə verilən mülki etibarnamədir.

Cavab: Qeyd edilən sənədlər – ev dəftəri və etibarnamə daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün əsas deyildir. Fərdi yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnuzun rəsmiləşdirilməsi üçün həmin evin və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin qanuni əsaslarla əldə edilməsini təsdiq edən sənədlər (məsələn, notariat qaydasında təsdiq edilmiş alqı-satqı müqaviləsi) təqdim olunmalıdır. “Dövlət rüsumu haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi üçün 30 manat, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

 

Evin sənədi qismində Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi Baş Dövlət Texniki İnvertarlaşma və Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyatı İdarəsi QEYDİYYAT VƏSİQƏSİ, Abşeron rayon Dövlət Texniki İnventarlaşdırma və Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən 29582 №-li reyestr 3069 №-li inventar mövcuddur. Bu mövcud sənədlərin köməyi ilə evi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata aldırmaq mümkündürmü?

Cavab: “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.0.5-ci maddəsinə əsasən, bu Qanun qüvvəyə minənədək müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş daşınmaz əmlak üzərində, o cümlədən fərdi yaşayış evləri üzərində hüquqları təsdiq edən qeydiyyat vəsiqələri hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün əsaslardan biri hesab olunur. Həmin Qanunun 4.1-ci maddəsinə əsasən, bu Qanun qüvvəyə mindiyi günədək daşınmaz əmlaka hüquqların ayrı-ayrı qeydiyyat orqanları tərəfindən aparılmış dövlət qeydiyyatı öz hüquqi qüvvəsini saxlayır. Sözügedən Qanunun 6.2-ci maddəsində göstərilir ki, bu Qanun qüvvəyə minənədək daşınmaz əmlak üzərində hüquqları təsdiq etmiş qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumu tutulmur. Qeyd olunanlara əsasən fərdi yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən qeydiyyat vəsiqəsini, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi, habelə əgər varsa, tikilinin texniki pasportunu Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Abşeron Ərazi İdarəsinə təqdim etdikdən sonra Sizə dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi məsələsinə baxılacaqdır.