2019-cu il fevral ayının 12- də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında Məlumat

Sıra sayı Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı və təsis tarixi
Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı
Nizamnamə kapitalının həcmi (manat)
Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) İlkin satış qiymətinin              10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat)
sayı (ədəd) buraxılmış səhmlərin ümumi sayında           %-lə
1 Anar    №247    26.05.1997

Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi 605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80
2 Bərdə Kəndkimya №533   06.04.1998

Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5  191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40
3
Beyləqan Buzxana №100  15.04.2011

Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi
87536,00
87536 1,00
39393
45,00 39393,00 19696,50 1969,65
4
Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998  Daşkəsən rayonu,  Quşçu körpüsü kəndi 195246,20 97623 2,00
29293
30,01 58586,00 29293,00 2929,30
5
Əli Bayramlı Aqrotəmir №79  30.03.2006
Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 217550,00 108775 2,00
32654
30,02 65308,00 32654,00 3265,40
6 Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301   27.05.1999 Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20
7 Kürdəmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20
8 Lənkəran Mebel №1052     27.11.1997 Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 104 330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10
9 Lənkəran Taxıl №122  10.04.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35
10 Nəvahi №23519.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617,60 139809 2,00 41992 30,03 83984,00 41992,00 4199,20
11
Salyan Kəndkimya №1186  15.12.1997
Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40
12 Tərtər İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat    №104  29.03.2013

Tərtər şəhəri, V.S.Həsənov küçəsi, 31 28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10
13
Tərtər Nəqliyyat № 139  23.08.2000
Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40
14 Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126  27.04.2012

Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi 128546,00 64273 2,00 28851
44,89
57702,00 28851,00 2885,10
15
Xəzər Avtonəqliyyat №972    29.06.1998
Lənkəran rayonu,  Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 559272,00 279636 2,00 83915
30,01
167830,00 83915,00 8391,50
16

Xudat Kəndnəqliyyat №846  01.06.1998
Xaçmaz rayonu,  Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 152457,00 76228 2,00
22871
30,00
45742,00 22871,00 2287,10
17

Zaqatala Fındıq №25   06.01.1998
Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 838868,80 419434 2,00
125992
30,04 251984,00 125992,00 12599,20

 


 
 
 

Sorğu

Daşınmaz əmlak obyektinin müayinə edilməsi xidməti barədə məlumatlısınızmı?