11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin iyun ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Qaracəmirli kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi.

03 iyun 2019-cu il

2

Şəmkir şəhəri. Çinarlı qəsəbəsi. Seyləli kəndi.

04 iyun 2019-cu il

3

Düyəıii kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi. Zəyəm qəsəbəsi

07 iyun 2019-cu il

4

Keçili kəndi. Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

10 iyun 2019-cu il

5

Qaracəmiıii kəndi, Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi

11 iyun 2019-cu il

6

Şəmkir şəhəri, Çinaıiı qəsəbəsi, Seyfəli kəndi

12 iyun 2019-cu il

7

Düyəıii lcəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi, Zəyəm qəsəbəsi

13 iyun 2019-cu il

8

Keçili kəndi, Muxtariyyat kəndi. Dəllər-Cəyir

14 iyun 2019-cu il

9

Qaracəmiıii kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi

18 iyun 2019-cu il

10

Şəmkir şəhəri, Çinaıiı qəsəbəsi. Seyləli kəndi

19 iyun 2019-cu il

11

Gədəbəy şəhəri. Söytidlü kəndi , Şəmkir rayonu Çənlibel kəndi

20 iyun 2019-cu il

12

Novosaratovka kəndi, Novoivanovka kəndi. Böyiik Qaramurad kəndi

21 iyun 2019-cu il

13

Samanlıq kəndi. Çanaxçı. Nərimankənd

24 iyun 2019-cu il

14

Qaracənıiıii kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. i əzəkənd kəndi

25 iyun 2019-cu il

15

Şəmkir şəhəri. Çinaıiı qəsəbəsi. Seyfəli kəndi

27 iyun 2019-cu il

16

Düyəıii kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi, Zəyəm qəsəbəsi

28 iyun 2019-cu il