7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin iyun ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Bərdə- Kələntərli kəndi, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Qapanlı, Qaradağlı, Goranboy- Qzaxlar kəndi. Naftalan şəhəri

03 iyun 2019-cu il

2

Bərdə- Qaradağlı, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Zölgğrən, Goranboy- Xoylu kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

04 iyun 2019-cu il

3

Bərdə- Gərənə, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaradağlı, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri- Tapqaraqoyunlu kəndi

05 iyun 2019-cu il

4

Bərdə- Əyricə kəndi, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Hüsənli, Goranboy- Quşçular kəndi. Naftalan şəhəri-Qaşaltı- Qaraqoyunlu kəndi

06 iyun 2019-cu il

5

Bərdə- Şirvanlı, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Qapanlı, Qaradağlı, Goranboy- Qzaxlar kəndi. Naftalan şəhəri

07 iyun 2019-cu il

6

Bərdə- Kolayır, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Zölgğrən, Goranboy- Xoylu kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

10 iyun 2019-cu il

7

Bərdə- Kətəlparaq, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Ələsgərli, Goranboy- Qasımbəyli kəndi. Naftalan şəhəri- Tap-Qaraqoyunlu kəndi

11 iyun 2019-cu il

8

Bərdə- Yeni Əyricə, Ağdam-Üçoğlan , Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Yolqululat kəndi. Naftalan şəhəri

12 iyun 2019-cu il

9

Bərdə- Otuzikilər, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

13 iyun 2019-cu il

10

Bərdə- Samux, Ağdam- Zəngişalı, Tərtər –Mamırlı-Poladlı, Goranboy- Sarov kəndi. Naftalan şəhəri

14 iyun 2019-cu il

11

Bərdə- Mehdixanlı kəndi, Ağdam-Əlibəyli, Tərtər –Mamırlı-Poladlı, Goranboy- Sarov kəndi. Naftalan şəhəri

17 iyun 2019-cu il

12

Bərdə- Qaraməmmədli kəndi, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Şölən, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

18 iyun 2019-cu il

13

Bərdə- Xanərəb, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

19 iyun 2019-cu il

14

Bərdə- Əyricə, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Qaramusalı kəndi. Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndi

20 iyun 2019-cu il

15

Bərdə- Otuzikilər, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarov, Goranboy- Tatarlı kəndi. Naftalan şəhəri Qasımbəyli kəndi

21 iyun 2019-cu il

16

Bərdə- Kolayır, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Rəcəbli, Goranboy- Safıkürd kəndi. Naftalan şəhəri 

24 iyun 2019-cu il

 

17

Bərdə- Həsənqaya, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarıcalı, Goranboy-  Bəşirabad kəndi. Naftalan şəhəri  Qasımbəyli kəndi

25 iyun 2019-cu il

18

Bərdə- Əliyanlı, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

26 iyun 2019-cu il

19

Bərdə- Mehdixanlı, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

27 iyun 2019-cu il