7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin aprel ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Bərdə- Kətəlparaq, Ağdam-Əfətli, Tərtər –İsmayılbəyli, Goranboy- Alpoud kəndi. Naftalan şəhəri

01 aprel 2019-cu il

2

Bərdə- Mirzəcəfərli, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Qaraqoyunlu, Goranboy- Azad kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

02 aprel 2019-cu il

3

Bərdə- Mirzalıbəyli, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaradağlı, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri- Tapqaraqoyunlu kəndi

03 aprel 2019-cu il

4

Bərdə- Dəymədağıldı, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Hüsənli, Goranboy- Quşçular kəndi. Naftalan şəhəri-Qaşaltı- Qaraqoyunlu kəndi

04 aprel 2019-cu il

5

Bərdə- Şirvanlı, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Qapanlı, Qaradağlı, Goranboy- Qzaxlar kəndi. Naftalan şəhəri

05 aprel 2019-cu il

6

Bərdə- Kolayır, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Zölgğrən, Goranboy- Xoylu kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

08 aprel 2019-cu il

7

Bərdə- Mirzəcəfərli, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Ələsgərli, Goranboy- Qasımbəyli kəndi. Naftalan şəhəri- Tap-Qaraqoyunlu kəndi

09 aprel 2019-cu il

8

Bərdə- Yenidaşkənd, Ağdam-Üçoğlan , Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Yolqululat kəndi. Naftalan şəhəri

10 aprel 2019-cu il

9

Bərdə- Otuzikilər, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

11 aprel 2019-cu il

10

Bərdə- Mollagüllər, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Mamırlı-Poladlı, Goranboy- Sarov kəndi. Naftalan şəhəri

12 aprel 2019-cu il

11

Bərdə- Yeni Əyricə, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Mamırlı-Poladlı, Goranboy- Sarov kəndi. Naftalan şəhəri

15 aprel 2019-cu il

12

Bərdə- Alpoud, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Şölən, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

16 aprel 2019-cu il

13

Bərdə- Xanərəb, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

17 aprel 2019-cu il

14

Bərdə- Əyricə, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Qaramusalı kəndi. Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndi

18 aprel 2019-cu il

15

Bərdə- Otuzikilər, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarov, Goranboy- Tatarlı kəndi. Naftalan şəhəri Qasımbəyli kəndi

19 aprel 2019-cu il

16

Bərdə- Nəcəfqulubəyli, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Rəcəbli, Goranboy- Safıkürd kəndi. Naftalan şəhəri 

22 aprel 2019-cu il

 

17

Bərdə- Həsənqaya, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarıcalı, Goranboy-  Bəşirabad kəndi. Naftalan şəhəri  Qasımbəyli kəndi

23 aprel 2019-cu il

18

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

24 aprel 2019-cu il

19

Bərdə- Xanərəb, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

25 aprel 2019-cu il

20

Bərdə- Əyricə, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Qaramusalı kəndi. Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndi

26 aprel 2019-cu il

21

Bərdə- Otuzikilər, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarov, Goranboy- Tatarlı kəndi. Naftalan şəhəri Qasımbəyli kəndi

29 aprel 2019-cu il